# خودم_نوشت

تو گفته بودی سهراب!!

چتر ها را بستیم!                      زیر باران رفتیم!                                       با همه مردم شهر زیر باران رفتیم!                                                      ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 24 بازدید

دریایی

همچو دریــا باش، طوفانی اش هم زیباست! آخر نوشت: ما هستیم(منظورم اون شعاره نیست!یعنی اینکه ما اومدیم! در واقع منظورم اینکه برگشتیم!) کی بود ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 18 بازدید