هر که با ما نیست...

گفته میشد:«هر که با ما نیست با ما دشمن است!»*

گفتم: آری، این سخن فرموده ی اهریمن است!

اهل معنا، اهل دل، با دشمنان هم دوست اند،

ای شما، با خلق دشمن؟! قلب تان از آهن است؟!

*شعاری در نخستین سالهای انقلاب شوروی سابق.

                                                                           شاعر: فریدون مشیری

آخر نوشت:به زودی به بلاگر نقل مکان میکنم.

/ 3 نظر / 30 بازدید
الهام

××× عجب مناسبتی داره این شعر !!! مشتاقانه ورود شما را به بلاگر به انتظار نشسته ایم !!!! *** Elham ***

رویا

چه خوشگل شده اینجا!! سلام.