note8

تو گفته بودی سهراب!!

چتر ها را بستیم!

                     زیر باران رفتیم!

                                      با همه مردم شهر زیر باران رفتیم!

                                                                        عشق را جستیم!

ولی باران عشق را هم شسته بود و فقط خیس شدیم!

 

آخر نوشت:

شرمنده خیلی دری وری شده!ییهویی به ذهنم اومد و بدون ادیت نوشتمش.

فقط محض خالی نبودن عریضه !

این روزا دیر به دیر میتونم بیام.

بعدا نوشت:

متن اصلاح شد!

+ ; ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
    پيام هاي ديگران ()